Regulamin

Postanowienia wstpne

1. Zoenie zamwienia jest rwnoznaczne z akceptacj postanowie tego Regulaminu.
2. Sklep internetowy oslonysloneczne.pl, dziaajcy pod adresemwww.oslonysloneczne.pl,prowadzony jest przez: Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz, wpisan do Centralnej Ewidencji i Informacji Dziaalnoci Gospodarczej, nr NIP: 554-138-97-04, nr Regon: 341412425.
3. Klientami Sklepu mog by wycznie osoby fizyczne, ktre ukoczyy co najmniej 18. rok ycia, a take osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawa przyznaje zdolno prawn. W imieniu osb prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajcych osobowoci prawnej wszelkie czynnoci zwizane z zawieraniem umw ze Sklepem mog wykonywa wycznie osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotw na podstawie ustawy, umowy lub stosownego penomocnictwa.
4. Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
5. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, e towary s dostpne w magazynie Sklepu lub u jego dostawcw.
6. Sklep prowadzi sprzeda detaliczn pergoli, aglioraz akcesoriw za porednictwem strony internetowej z wykorzystaniem rodkw komunikowania si na odlego.
7. Sklep za porednictwem Strony internetowej prowadzi swoj dziaalno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Umowa sprzeday towarw moe by zawarta tylko i wycznie w jzyku polskim.
9. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesanych za pobraniem.

Skadanie i realizacja zamwie
1. W celu korzystania ze Sklepu niezbdne jest:
? posiadanie dostpu do Internetu,
? posiadanie adresu e-mail,
? zainstalowanie najnowszej wersji przegldarki internetowej,
? wczenie obsugi JavaScript,
? zainstalowanie wtyczki Flash Player,
? zaakceptowanie plikw cookies.
2. Klienci mog skada Zamwienia w nastpujcy sposb:
? za pomoc Konta, po uprzednim zalogowaniu si na Stronie internetowej (Klienci Zarejestrowani). Rejestracja odbywa si na podstawie danych wpisanych przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym zamieszczonym na Stronie internetowej.
? bez potrzeby Rejestracji i zakadania Konta (Klienci Niezarejestrowani).
3. Rejestracja umoliwia korzystanie z rabatw uczestniczc w programie lojalnociowym, oraz ledzenie caego procesu zakupw.
4. Klient zobowizany jest do podania swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym.
5. W celu realizacji zamwienia Klient Zarejestrowany lub Klient Niezarejestrowany zobowizany jest dokona:
? wyboru zamawianych towarw (dodanie do wirtualnego ?koszyka zakupowego?)
? wyboru iloci towaru, sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma by wystawiona faktura (mog to by rne adresy),
? wyboru sposobu patnoci.
6. Po zoeniu zamwienia generowany jest e-mail (wysany na podany przez Klienta adres), w ktrym znajdowa si bdzie potwierdzenie zamwienia oraz dalsze instrukcje.
7. Klient moe skada zamwienia 7 dni w tygodniu przez 24 (dwadziecia cztery) godziny na dob za porednictwem strony internetowej nesling.pl
8. Zamwienia zoone w soboty, niedziele i wita rozpatrywane bd od rana nastpnego dnia roboczego.
9. Potwierdzanie Zamwie i ich realizacja oraz obsuga Klientw odbywa si w godzinach 8:00 ? 16:00
10. Zamwienia:
I ? zoone i potwierdzone w przypadku opcji za pobraniem
II ? zoone i opacone w przypadku patnoci z gry do godziny 10:00 realizowane w danym dniu roboczym.
Zamwienia zoone po godzinie 10:00 realizowane s w najbliszym dniu roboczym pod warunkiem dostpnoci towaru i spenienia warunkw I lub II
11. Odbir osobisty moliwy jest w godzinach 12:00 ? 16:00 od poniedziaku do pitku z wyczeniem wit w siedzibie firmy: Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz (www.oslonysloneczne.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14
12. Klient skadajc zamwienie, zawiera umow sprzeday zamawianych towarw ze Sklepem Internetowym.
13. Na wszystkie zamwione towary Sprzedajcy wystawia dowd zakupu (faktur proforma lub paragon) doczony do przesyki.
14. Klient upowania Sprzedajcego do wystawienia faktury bez podpisu Klienta.
15. W Systemie Zamwie Internetowych Sprzedajcego (oslonysloneczne.pl) podane s stany faktyczne posiadanych w sprzeday towarw. W przypadku zamwie na iloci, wiksze ni stan magazynowy zamwienie zostanie zrealizowane do iloci posiadanych lub moliwych do realizacji.
16. Termin wanoci zamwienia przy patnoci przelewem wynosi 7 dni od daty jego zoenia. Jeeli Kupujcy nie uici nalenoci wynikajcej z zamwienia na wskazany numer konta w wyej wymienionym terminie zamwienie zostaje anulowane a Kupujcy nie moe da od Sprzedajcego jego realizacji.

Zmiany w zamwieniach
Klient moe dokonywa zmian w zamwieniu lub je anulowa do momentu przekazania zamwienia do wysyki. Wprowadzanie zmian moliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsugi Klienta za porednictwem formularza kontaktu na stronie internetowej sklepu (www.oslonysloneczne.pl),e-mail:kontakt@oslonysloneczne.pllub telefonicznie (+48 534 536 958)

Dostawa zamwionych towarw
1. Klient ma do wyboru kilka metod dostawy: Kurier lub odbir w siedzibie firmy. Kada z tych metod charakteryzuje si inn cen za przesyk, innym niezalenym od pozostaych metod progiem zakupowym od ktrego przesyka jest bezpatna oraz moliwoci patnoci przy odbiorze lub brakiem takiej moliwoci. Koszty zwizane z dostaw ponosi Klient w momencie zapaty za Zamwienie, ktrego warto zostanie powikszona o koszt wybranego sposobu dostawy.

2.Przy zamwieniu powyej 500 zotych dostawa jest darmowa, pod warunkiem, e zamwione produkty wa mniej ni 30 kg i s krtsze ni 2 m. Koszt dostawy produktw niespeniajcych tych warunkw podlega indywidualnej wycenie. Aby j uzyska, naley skontaktowa si z Biurem Obsugi Klienta drog mailowkontakt@oslonysloneczne.pllub telefonicznie (+48 534 536 958).
2. Klient w trakcie skadania Zamwienia informowany jest o cakowitej wysokoci kosztw transportu.
3. Czas realizacji zamwienia to zwykle 1-7 dni roboczych.
4. Sprzedajcy nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu opnie w dostawie zakupionych towarw wynikych z winy firmy dostarczajcej zamwienie.
5. Dostawa zakupionych w Sklepie towarw odbywa si wycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Za uszkodzenia wynike z nieostronego otwierania przesyki odpowiada Klient.
7. Klient zobowizuje si do odbioru przesyki w terminie wskazanym przez Dostawc.
8. Klient rozumie, e dostawa do niektrych miejsc moe by niemoliwa.
9. Po otrzymaniu przesyki, Kupujcy powinien sprawdzi jej zawarto w obecnoci dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastpio uszkodzenie towarw w trakcie dostawy lub jego braki. W razie stwierdzenia narusze, uszkodze, brakw itp. naley zada od dostawcy (kuriera lub spedytora) sporzdzenia protokou reklamacyjnego z zaznaczeniem zastrzee, co do stanu przesyki wraz z rzetelnym jego sporzdzeniem.

Ceny
1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane s w zotych polskich, zawieraj podatek VAT 23%.
2. Informacja o cakowitej wicej wartoci zamwienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamwienia i formy patnoci.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarw znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych Towarw do oferty, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bd wprowadzania w nich zmian. Wszelkie zmiany wi wycznie tych Klientw ktrzy nie zoyli jeszcze Zamwienia lub nie zawarli umowy zakupu Towarw z Sklepem.

Formy patnoci i nadpaty
1. Wpata na konto Sprzedajcego przed wysyk. (Jeli Kupujcy wybiera t form zapaty, otrzyma e-mail, ktry zawiera bdzie numer rachunku bankowego Sprzedajcego oraz kwot jak naley wpaci za zamwiony towar. Wane jest podanie w tytule wpaty swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz nadanego numeru zamwienia. Za dat dokonania wpaty uznaje si dat wpywu rodkw na rachunek Sprzedajcego.)
? przelew bankowy ? patno przelewem bankowym na rachunek bankowy Sklepu, dokonana przed dokonaniem dostawy Towaru Klientowi.
2. Patno gotwk przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy. Towar odbierany jest na podstawie zapaconej faktury lub paragonu bezporednio z magazynu Sprzedajcego.
Pobranie ? patno w formie gotwkowej przy odbiorze Towaru (dotyczy tylko przesyki dorczanej za porednictwem kuriera).
3. Nadpaty oraz zwroty nalenoci wynike z odstpienia od umowy bd zwracane na rachunek bankowy Klienta.

Reklamacje
1. Jeeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient moe skorzysta, wedug swojego wyboru, z uprawnie gwarancyjnych. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysugujce Klientowi od sprzedawcy z tytuu niezgodnoci towaru z umow s uprawnieniami od siebie niezalenymi.
2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysuguje prawo do zoenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysuguje w cigu 2 (dwch) lat od daty dorczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodnoci w cigu 2 (dwch) miesicy od jej wykrycia.
W takim przypadku Klient powinien odesa towar przesyk pocztow ekonomiczn na adres Sklepu: Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz(oslonysloneczne.pl), 85-738Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
3. Do odsyanego towaru naley doczy dowd zakupu z opisem reklamacji.
4. Sklep, niezwocznie jednak najpniej w cigu 14 dni od daty otrzymania przesyki z reklamowanym towarem, ustosunkuje si do zoonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postpowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, penowartociowy. Jeli nie bdzie to moliwe (na przykad z powodu wyczerpania zapasw towaru) Sklep zwrci Klientowi rwnowarto ceny towaru.

Zwroty i odstpienie od umowy
1. Klient bdcy osob fizyczn, dokonujcy zakupu w celu niezwizanym z dziaalnoci zawodow lub gospodarcz, moe odstpi od umowy bez podania przyczyny w cigu 14 dni od daty odebrania przesyki.
2. Zwracane towary musz by kompletne w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunita folia, niezniszczone pudeko).Towary powinny by zwrcone w stanie niezmienionym chyba, e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu, tj. Klient powinien postpowa z towarem majc na uwadze, konieczno jego ewentualnego, pniejszego zwrotu.
3. Zwracany towar naley odesa najpniej w cigu 14 dni od odstpienia od umowy wraz z owiadczeniem o zwrocie na adres: Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz(oslonysloneczne.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
4. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zosta zabezpieczony w odpowiedni sposb, zapewniajcy brak uszkodze w czasie transportu.
5. Koszt opakowania i odesania Towaru ponosi Klient
6. Sklep dokonuje zwrotu nalenoci za zwrcony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w cigu 7 (siedmiu) dni roboczych.

Kontakt
1. Adres korespondencyjny:
Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz (oslonysloneczne.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
2. Kontakt telefoniczny:
+48 5534 536 958
3. Godziny pracy:
Poniedziaek ? Pitek: 8:00 ? 16:00
Soboty i Niedziele oraz w dni wolne od pracy: nieczynne

Postanowienia kocowe
1. Umowa sprzeday zawierana jest midzy Klientem a:
Wydawnictwem ?Bud Media? Mariola Baewicz (oslonysloneczne.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.
2. Ewentualne spory pomidzy Klientem a Sklepem, zostan poddane rozstrzygniciu sdu waciwego zgodnie z Kodeksem postpowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pn. zm.)
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczeglnoci Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z pn. zm.) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektrych praw Konsumentw oraz odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r., poz.271 z pn. zm.).
4. Niniejszy Regulamin obowizuje od dnia 01.02.2016 r.