Wysyłka i zwrot zakupionych towarów

Klient ma do wyboru kilka metod dostawy: Kurier  lub odbiór w siedzibie firmy. Każda z tych metod charakteryzuje się inną ceną za przesyłkę, innym niezależnym od pozostałych metod progiem zakupowym od którego przesyłka jest bezpłatna oraz możliwością płatności przy odbiorze lub brakiem takiej możliwości. Koszty związane z dostawą ponosi Klient w momencie zapłaty za Zamówienie, którego wartość zostanie powiększona o koszt wybranego sposobu dostawy.

Przy zamówieniu powyżej 500 złotych dostawa jest darmowa, pod warunkiem, że zamówione produkty ważą mniej niż 30 kg i są krótsze niż 2 m. Koszt dostawy produktów niespełniających tych warunków podlega indywidualnej wycenie. Aby ją uzyskać, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową kontakt@oslonysloneczne.pl lub telefonicznie (+48 534 536 958).
Klient w trakcie składania Zamówienia informowany jest o całkowitej wysokości kosztów transportu.
Czas realizacji zamówienia to zwykle 1-7 dni roboczych.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnień w dostawie zakupionych towarów wynikłych z winy firmy dostarczającej zamówienie.
Dostawa zakupionych w Sklepie towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Klient zobowiązuje się do odbioru przesyłki w terminie wskazanym przez Dostawcę.
Klient rozumie, że dostawa do niektórych miejsc może być niemożliwa.
Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość w obecności dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towarów w trakcie dostawy lub jego braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń, braków itp. należy zażądać od dostawcy (kuriera lub spedytora) sporządzenia protokołu reklamacyjnego z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki wraz z rzetelnym jego sporządzeniem.

Reklamacje

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz (oslonysloneczne.pl), 85-738  Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy.Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

Zwroty i odstąpienie od umowy

Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwracane towary muszą być kompletne w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko). Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.

Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Wydawnictwo „Bud Media” Mariola Błażewicz (oslonysloneczne.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać zabezpieczony w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w czasie transportu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych.