Wysyka i zwrot zakupionych towarw

Klient ma do wyboru kilka metod dostawy: Kurier lub odbir w siedzibie firmy. Kada z tych metod charakteryzuje si inn cen za przesyk, innym niezalenym od pozostaych metod progiem zakupowym od ktrego przesyka jest bezpatna oraz moliwoci patnoci przy odbiorze lub brakiem takiej moliwoci. Koszty zwizane z dostaw ponosi Klient w momencie zapaty za Zamwienie, ktrego warto zostanie powikszona o koszt wybranego sposobu dostawy.

Przy zamwieniu powyej 500 zotych dostawa jest darmowa, pod warunkiem, e zamwione produkty wa mniej ni 30 kg i s krtsze ni 2 m. Koszt dostawy produktw niespeniajcych tych warunkw podlega indywidualnej wycenie. Aby j uzyska, naley skontaktowa si z Biurem Obsugi Klienta drog mailowkontakt@oslonysloneczne.pllub telefonicznie (+48 534 536 958).
Klient w trakcie skadania Zamwienia informowany jest o cakowitej wysokoci kosztw transportu.
Czas realizacji zamwienia to zwykle 1-7 dni roboczych.
Sprzedajcy nie ponosi odpowiedzialnoci z tytuu opnie w dostawie zakupionych towarw wynikych z winy firmy dostarczajcej zamwienie.
Dostawa zakupionych w Sklepie towarw odbywa si wycznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Klient zobowizuje si do odbioru przesyki w terminie wskazanym przez Dostawc.
Klient rozumie, e dostawa do niektrych miejsc moe by niemoliwa.
Po otrzymaniu przesyki, Kupujcy powinien sprawdzi jej zawarto w obecnoci dostarczyciela w celu sprawdzenia czy nie nastpio uszkodzenie towarw w trakcie dostawy lub jego braki. W razie stwierdzenia narusze, uszkodze, brakw itp. naley zada od dostawcy (kuriera lub spedytora) sporzdzenia protokou reklamacyjnego z zaznaczeniem zastrzee, co do stanu przesyki wraz z rzetelnym jego sporzdzeniem.

Reklamacje

Jeeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient moe skorzysta, wedug swojego wyboru, z uprawnie gwarancyjnych Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysugujce Klientowi od sprzedawcy z tytuu niezgodnoci towaru z umow s uprawnieniami od siebie niezalenymi.

W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysuguje prawo do zoenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysuguje w cigu 2 (dwch) lat od daty dorczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodnoci w cigu 2 (dwch) miesicy od jej wykrycia.W takim przypadku Klient powinien odesa towar przesyk pocztow ekonomiczn na adres Sklepu: Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz(oslonysloneczne.pl), 85-738Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.

Do odsyanego towaru naley doczy dowd zakupu z opisem reklamacji. Sklep, niezwocznie jednak najpniej w cigu 14 dni od daty otrzymania przesyki z reklamowanym towarem, ustosunkuje si do zoonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postpowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, penowartociowy.Jeli nie bdzie to moliwe (na przykad z powodu wyczerpania zapasw towaru) Sklep zwrci Klientowi rwnowarto ceny towaru.

Zwroty i odstpienie od umowy

Klient bdcy osob fizyczn, dokonujcy zakupu w celu niezwizanym z dziaalnoci zawodow lub gospodarcz, moe odstpi od umowy bez podania przyczyny w cigu 14 dni od daty odebrania przesyki.

Zwracane towary musz by kompletne w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunita folia, niezniszczone pudeko).Towary powinny by zwrcone w stanie niezmienionym chyba, e zmiana bya konieczna w granicach zwykego zarzdu, tj. Klient powinien postpowa z towarem majc na uwadze, konieczno jego ewentualnego, pniejszego zwrotu.

Zwracany towar naley odesa najpniej w cigu 14 dni od odstpienia od umowy wraz z owiadczeniem o zwrocie na adres: Wydawnictwo ?Bud Media? Mariola Baewicz(oslonysloneczne.pl), 85-738 Bydgoszcz, ul. Szajnochy 14.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zosta zabezpieczony w odpowiedni sposb, zapewniajcy brak uszkodze w czasie transportu. Koszt opakowania i odesania Towaru ponosi Klient. Sklep dokonuje zwrotu nalenoci za zwrcony towar (cena towaru oraz koszt dostawy) w cigu 7 (siedmiu) dni roboczych.